Hiển thị tất cả 4 kết quả

6,800,0007,100,000
4,980,0005,280,000
6,300,0006,600,000
6,800,0007,100,000