Overview

Chính sách hoàn lại tiền và trả hàng của chúng tôi kéo dài trong 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại đầy đủ hoặc trao đổi cho bạn.
Để đủ điều kiện đổi trả, mặt hàng của bạn phải chưa qua sử dụng và trong tình trạng tương tự như bạn đã nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.
Một số loại hàng hóa được miễn trả lại. Hàng hóa dễ hư hỏng như thực phẩm, hoa, báo hoặc tạp chí không được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận các sản phẩm là hàng hóa thân mật hoặc vệ sinh, vật liệu nguy hiểm, chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
Các mặt hàng không thể trả lại bổ sung:
Thẻ quà tặng
Sản phẩm phần mềm có thể tải xuống
Một số mặt hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân
Để hoàn tất việc trả hàng của bạn, chúng tôi yêu cầu biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.
Vui lòng không gửi lại giao dịch mua của bạn cho nhà sản xuất.